32. ročník mezinárodního Ekonomického fóra

Ve dnech 5. – 8. 9. 2023 proběhl v polském lázeňském městě Karpacz 32. ročník mezinárodního Ekonomického fóra. V rámci panelu „Česko-polská přeshraniční spolupráce k posílení dobrých sousedských vztahů“ vystoupil marszalek vojvodství Dolní Slezsko pan Cezary Przybylski, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Arnošt Štěpánek, náměstek primátora Statutárního města Karviná Andrzej Bizoń a místopředseda Okresní hospodářské komory Karviná Petr Machej.

V průběhu diskuze se rozebíraly zkušenosti na základě problematiky dolu Turów i kovidových uzávěr a velkého vlivu osobních jednání mezi hejtmanem a marszalkem na vyřešení problému, které mnohdy komplikovali úředníci z centrálních orgánů. Zkušenosti spolupráce na česko-polském pohraničním regionu Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego Slezského vojvodství představili dva představitelé signatářů Memoranda o spolupráci z r. 2019 – náměstek primátora Statutárního města Karviná Andrzej Bizoń a místopředseda OHKK Petr Machej.

Hlavním problémem pohraničí po obou stranách česko-polské hranice je vylidňování regionu a malý zájem centrálních orgánů. Zmíněny byly potřeby investic obou států do restrukturalizace průmyslu i lokální dopravní infrastruktury, velmi by pomohla decentralizace státní správy a umístění alespoň jednoho centrálního úřadu do třetího největšího města ČR – Ostravy. Dalším potřebným krokem je pozitivní propagace regionu, Ostravsko již 30 let nemá na svém území žádný činný důl, na Karvinsku zbývá jediný, těžký průmysl je již rovněž prakticky minulostí, ale povědomí o černém Ostravsku ve zbytku republiky dodnes přetrvává. Podobná situace je i na druhé straně hranice. Pro rozvoj celého Moravskoslezského kraje by bylo velmi přínosné propojení regionu s mořem prostřednictvím prodloužení splavnosti řeky Odry až ke státní hranici. Tam by se vybudoval přístav s přímým napojením na sousední dálnici i dobudovávanou síť vysokorychlostních železnic a nedaleké letiště Mošnov, které se postupně stává významnou centrálou letecké cargo dopravy. V neposlední řadě by prodloužení splavnosti Odry přineslo značný rozvoj cestovního ruchu.

Depopulaci regionu velmi pomůže správná volba studia, které umožní budoucím absolventům kvalitní pracovní uplatnění v regionu. Náměstek Bizoń ve svém projevu připomněl česko-polský projekt tří signatářů Memoranda o česko-polské spolupráci – města Karviná a Wodzisław Ślaski spolu s Cechem řemeslníků – Cech rzemiosł różnych Raciborz: vypracovali projekt pod  názvem „Mądry wybór przyszłej szkoły“ – „Chytrá volba budoucí školy“,  který se zaměřil na žáky vyšších ročníků základních škol a zjišťování vlivů na jejich rozhodování ve volbě dalšího vzdělávání a následného zaměstnání. 

Ing. Petr, Machej

místopředseda představenstva OHK Karviná

https://www.facebook.com/photo?fbid=694782106006611&set=a.449191427232348

zdroj: Economic Forum in Karpacz