Domů

Vítejte na stránkách projektu, jehož cílem je zvýšení intenzity spolupráce institucí, komunit a podnikatelských subjektů v příhraničním regionu Těšínské Slezsko.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Pomáháme podnikatelům růst. Poskytujeme komplexní poradenské a informační služby.

Podnikám v České republice, chci vstoupit na polský trh. Hledám partnera na druhé straně hranice

Chci se zeptat, potřebuji poradit


  S čím Vám můžeme pomoci

  Rozhodčí soud
  Právní pomoc v Polsku

  Při srovnání polských a českých zákonů najdeme mnoho zásadních rozdílů. Co je závazné v jednom státě, může být v druhém považováno za neplatné. Soudy nebo správní orgány v každé zemi postupují jinak. Při podnikání v zahraničí by měl rovněž každý vědět, na který státní orgán, úřad či instituci se může obrátit pro případ potřeby řešení konkrétního problému.
  Naše poradenské a informační centrum má pomáhat zahraničním subjektům překonávat existující bariéry a překážky při jejich působení v Polsku. Přestože nemůžeme plně nahradit práci právníků, můžeme vám poskytnout základní podporu, rady a informace o tom, jak v dané situaci postupovat a na koho se obrátit.

  Podbora odborného vzdělávání
  Obchodní právo v Polsku

  Obchodní právo v Polsku upravuje vztahy, které jsou uzavírány mezi podnikateli, vnitřní vztahy obchodněprávních společností, jakož i vztahy mezi společnostmi na jedné straně a třetími osobami na straně druhé.
  Nejdůležitějšími právními předpisy, tvořícími prameny obchodního práva, jsou:

  1) Zákon o obchodních společnostech ze dne 15. září 2000,
  2) Zákon o podnikání ze dne 6. března 2018.
  3) Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964.

  Naše Poradenské a informační centrum  pomáhá všem zájemcům seznámit se s polskými zákony, které upravují podnikatelskou činnost obchodních subjektů v Polsku, objasňuje pochybnosti a navrhuje, jak správně vyřešit daný právní problém.

  Přeshraniční spolupráce
  Přeshraniční spolupráce

  Pro řadu tuzemských hospodářských subjektů, které hodlají vstoupit na polský trh, je jednou z klíčových úloh hledání a nalezení vhodného partnera za hranicemi. Budoucí partner musí samozřejmě splňovat řadu předpokladů, nezbytných pro úspěšnou spolupráci. Naše Centrum nabízí pro všechny zájemce pomoc spojenou s vyhledáním partnerů. Využíváme mezi jinými zkušenosti, kontakty a informace Okresní hospodářské komory Karviná a Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Prověříme činnost vhodných kandidátů, působících v Polsku, případně jejich ekonomickou situaci a pověst.

  Daňové a finanční poradenství
  Daňové a finanční poradenství

  Zahájení podnikání je vždy spojeno nejen se splněním registračních požadavků, ale především se zavedením správných procesů v rámci nové společnosti nebo živnosti. Jsme přesvědčeni, že před zahájením podnikání v Polsku je nutné dobře znát nejen polské korporátní a obchodní právo, ale také daňovou problematiku, mít zajištěno vedení účetnictví, jakož i plnění všech zákonných povinností. Získání informací o těchto procesech ještě před vstupem na polský trh je nejlepším řešením. Nejde jen o seznámení se např. se sazbami DPH nebo sociálního zabezpečení, ale především o získání praktických zkušeností – s čím musíte počítat, co musíte dodržovat a plnit, na co si musíte dát pozor, co se může v budoucnu ukázat jako problém. Právě tato „konfrontace“ vlastních plánů souvisejících se vstupem na polský trh s praktickými názory a zkušenostmi odborníků je pro zájemce z České republiky nesmírně důležitá. Neváhejte nás tedy kontaktovat.


  Nejnovější aktuality


  Nejnovější články