Projekt: Jednání signatářů Memoranda o spolupráci, 26.3.2024

Dne 26.03.2024 proběhlo v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity Jednání signatářů Memoranda o spolupráci. Toto jednání bylo financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje a zúčastnilo se jej přes 30 osob, mezi nimiž byli zástupci signatářů z České i Polské republiky a hosté, např. Stanislaw Bogowski (konzul PR v Ostravě), Jakub Unucka (1. náměstek hejtmana MSK), Kateřina Krpelíková (Krajský úřad MSK), Julia Racz-Padewska  (Referat Współpracy Międzynarodowej, Katowice), Michal Jedlička (Seniorcentrum Opava), Dalimil Frič (Asociace center bezpečné jízdy ČR).

V tento den byli přijati noví signatáři Memoranda o spolupráci, a to Andrea Hájková s Romanem Hájkem (ČMELÁČEK, z.s.) a Bartolomiej Babuśka se Zorianou Czajkowskou (Fundusz Gornoslaski SA).

Jako první proběhla prohlídka simulačního centra cvičné nemocnice Lékařské fakulty OU a na závěr se konala prohlídka zubního lékařství. Mezi tím se – kromě přijímání nových signatářů – jednalo o tématech jako např. informace o projektové činnosti uběhlé i plánované, informace o projektu PIC-CID, vize do budoucna; vystoupili také hosté, kdy např. doc. Maďar – děkan LF OU pohovořil o Lékařské fakultě a možné spolupráci s ostatními signatáři. Více v informačním záznamu přiloženém níže.

Děkujme tímto hostiteli tohoto jednání za velmi zpestřující a poučné prohlídky a také za poskytnuté prostory k jednání.

Další jednání signatářů Memoranda o spolupráci proběhne 05.06.2024. Podrobnosti budou všem signatářům včas zaslány.

Informační záznam z jednání níže.