Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej projektu, którego celem jest zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy instytucjami, społecznościami i podmiotami gospodarczymi w regionie przygranicznym Śląska Cieszyńskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Interreg V-A Czechy-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Pomagamy rozwijać się przedsiębiorcom. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze
i informacyjne.

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Chcę wstąpić na rynek czeski. Szukam partnera po czeskiej stronie Olzy.

Chcę zapytać, potrzebuję porady


  W czym możemy ci pomóc

  Rozhodčí soud
  Pomoc prawna w Czechach

  Porównując polskie oraz czeskie przepisy prawne, znajdujmy wiele zasadniczych różnic. To, co obowiązuje w jednym kraju, może być uważane za nieważne w kraju drugim. Inaczej postępują sądy czy organy administracyjne danego państwa. Działając za granicą, każdy powinien być zorientowany w tym, do kogo, do którego organu państwowego, urzędu czy instytucji zwrócić się w wypadku powstania potrzeby rozwiązywania konkretnego problemu.
  Nasze Centrum doradcze i informacyjne ma za zadanie pomagać podmiotom polskim w pokonywaniu istniejących barier i przeszkód w ich działalności na terytorium Śląska Cieszyńskiego. Nie możemy wprawdzie w pełni zastąpić pracy prawników, jednakże możemy Państwu udzielić podstawowego wsparcia, porad i informacji o tym, jak postępować i co w zaistniałej sytuacji zrobić oraz do kogo się zwrócić.

  Podbora odborného vzdělávání
  Prawo handlowe w Czechach

  Czeskie prawo handlowe reguluje status prawny przedsiębiorców oraz stosunki między nimi związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
  Źródłami prawa handlowego są przede wszystkim:
  – Kodeks cywilny (ustawa nr 89/2012 Dz. U.),
  – Ustawa o spółkach handlowych (ustawa nr 90/2012 Dz.U.), która koncentruje się na regulacji statusu spółek handlowych i spółdzielni.
  – Zwyczaje handlowe (pomocnicze źródło prawa). Chodzi o reguły faktycznie przestrzegane przez strony umowy, które w jakiś sposób rozwinęły się, utrwaliły i są powszechnie akceptowane.

  Nasze Centrum pomaga zainteresowanym podmiotom zapoznać się z przepisami prawa czeskiego, które regulują działalność firmy w Czechach, wyjaśniać wątpliwości i proponuje, jak właściwe rozwiązać daną kwestię prawną.

  Współpraca transgraniczna
  Współpraca transgraniczna

  Dla wielu krajowych podmiotów gospodarczych, które zamierzają wejść na czeski rynek, jest jednym z kluczowych zadań znalezienie odpowiedniego partnera po drugiej stronie granicy. Oczywiście, potencjalny partner musi spełnić szereg warunków koniecznych do udanej współpracy.
  Właśnie w tym celu nasze Centrum oferuje wszystkim chętnym pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich partnerów handlowych, działających na terytorium Śląska Cieszyńskiego w Czechach.
  Korzystamy m.in. z doświadczeń, kontaktów i informacji Okręgowej Izby Gospodarczej w Karwinie oraz Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdzamy zakres działalności kandydatów, ewentualnie także ich sytuację ekonomiczną i reputację.

  Dadoraztwo podatkowe finansowe
  Dadoraztwo podatkowe, finansowe

  Rozpoczęcie nowej działalności  gospodarczej zawsze wiąże się nie tylko z spełnianiem wymogów rejestracyjnych, ale przede wszystkim z wdrożeniem właściwych procesów w ramach nowej firmy czy działalności. Jesteśmy przekonani, że przed rozpoczęciem działalności w Czechach trzeba mieć dobre rozeznanie nie tylko w czeskim prawie spółek handlowych i w prawie handlowym, ale też w sprawach podatkowych, trzeba mieć uzgodnione prowadzenie księgowości i zapewnione pełnienie wszystkich potrzebnych obowiązków. Pozyskanie takich informacji jeszcze przed samym wejściem na rynek czeski jest najlepszym rozwiązaniem. Nie chodzi tutaj tylko o zaznajomienie się np. ze stawkami VAT czy ZUS, ale przede wszystkim o zyskanie praktycznych doświadczeń – z czym trzeba liczyć, co trzeba dotrzymywać i pełnić, na co trzeba uważać, co w przyszłości może okazać się problemem. Właśnie ta „konfrontacja” własnych planów związanych z wejściem na rynek czeski z praktycznymi poglądami i doświadczeniem (np. z rejestracją VATu czy trudnościami otwarcia czeskiego rachunku bankowego) sprawdza się u polskich inwestorów i przedsiębiorców najlepiej. Zapraszamy więc do kontaktu z nami.
   


  Najnowsze aktualności

  ZAPROSZENIE W imieniu Okresní hospodářské komory Karviná i  Izby Gospodarcze w Wodzisławiu Śląskim, w ramach „CID” i we współpracy z…


  Najnowsze artykuły

  Konferencja nr. 2 Centrum Informacyjne i Doradcze RC-RP, Wodzisław 28.7.2021

  Konferencja nr. 2 Centrum Informacyjne i Doradcze RC-RP, Wodzisław 28.7.2021 Konferencja w Domu Gościnnym Jordaszka była okazją do podsumowania 10 miesięcy badań i analiz nad koniecznością powstania Centrum Doradztwa Biznesowego na granicy. W spotkaniu udział wzięli polscy i czescy przedsiębiorcy,…