Program telewizyjny „Biznes bez granic”

Pomagamy przedsiębiorcom po obu stronach granicy pod względem prawnym i podatkowym. 
Tutaj można obejrzeć 11 odcinków pokazu "Biznes bez granic"