Jednání signatářů Memoranda o spolupráci, 28.11.2023

Dne 28.11.2023 v Ostravě na ulici Nákladní 1 proběhlo Jednání signatářů Memoranda o spolupráci. Toto jednání bylo financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje a zúčastnilo se jej celkem 28 osob, mezi nimiž byli zástupci signatářů (např. starostové obcí a primátoři měst jak z polské tak české strany) a hosté, např. generální konzulka PR Izabella Wollejko-Chwastowicz či obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká. Jiní významní hosté, jako např. Ing. Podstawka (náměstek hejtmana MSK), byl na poslední chvíli z účasti z důvodu nemoci omluven.

Po prezenci účastníků přivítal Ing. Barteček všechny přítomné a následoval program dle dříve zaslané pozvánky. Kromě vystoupení hostů byl opět přijat nový signatář Memoranda o spolupráci, a to Polsko-Czeska Izba Gospodarcza zastoupená Mgr. Zyderem. Po té bylo představeno Poradenské a informační centrum (PIC-CID) a byly shrnuty jeho pozitivní výsledky a celkový záměr tohoto projektu.

Dalšími tématy hlavního bloku byla nová projektová činnost a aktuální situace v regionech, přičemž všichni účastníci měli možnost vyjádřit své náměty na česko-polskou spolupráci. Po výtečném obědě, který byl připraven budoucí členskou firmou OHK Karviná Folk Food Catering, následovala diskuse a ukončení konference.

Další jednání signatářů Memoranda o spolupráci proběhnou v roce 2024, přičemž termíny budou všem signatářům a hostům včas oznámeny.

Informační záznam z jednání ZDE