Konference v Katovicích, 26.05.2022

Dne 26.5.2022 proběhla v Katovicích konference Byznys bez hranic – Česko-Slovensko-Polsko, na které byla Okresní hospodářská komora Karviná institucionálním partnerem. Za OHKK se konference zúčastnili JUDr. Wieslaw Firla a Ing. Petr Machej.

Po krátkém shrnutí ekonomické situace na území Čech, Polska a Slovenska byla představena problematika e-commerce, její významný rozvoj v průběhu pandemie, ale i rozdílů jejich využívání v jednotlivých státech.

Hlavně polským zúčastněným firmám byly nastíněny hlavní právní a daňové rozdíly, se kterými musí při podnikání v Čechách počítat.

Po přestávce se účastníci věnovali formálním požadavkům na podnikatele v Čechách. Velmi zajímavé bylo vystoupení o předpokládaném vývoji eura, koruny a zlotého po pandemii a vlivu války na Ukrajině na tyto měny. Zlatým hřebem bylo vystoupení našeho polského spolupracovníka Ireneusza Burka z naší partnerské organizace z Memoranda Śląsk online, který všem účastníkům představil naše Memorandum o česko-polské spolupráci a čeho jsme za téměř tři roky činnosti v rámci přeshraniční spolupráce dosáhli.

Jako tradičně na všech našich setkáních byl prostor pro diskuze v kuloárech.