Pracovní setkání signatářů Memoranda o česko-polské přeshraniční spolupráci, 2.6.2023

Dne 2.6.2023 se uskutečnilo pracovní setkání signatářů Memoranda o česko-polské přeshraniční spolupráci, na které byli z praktických důvodů pozváni jen signatáři z veřejné správy, tzn. zástupci měst a obcí z Polska. Podobné setkání dříve proběhlo pro zástupce měst a obcí z České republiky.

Na setkání byli zástupci obcí seznámeni s programem Poradenského Informačního Centra určeného hlavně pro poradenství podnikatelům, kteří chtějí rozšířit svou činnost a sféru vlivu i na druhou stranu hranice. Přítomní byli požádáni o spolupráci při propagaci programu a o propojení www stránek programu PIC – www.pic-cid.eu se stránkami jednotlivých obcí. Toto propojení umožní seznámit cílovou skupinu se strategií jednotlivých obcí a informovat o aktuálním dění na jejich území.

Zástupci obcí slíbili součinnost.

Foto ze setkání ZDE