Představujeme vám spřátelenou firmu OHK Karviná na polské straně hranice

Představujeme vám spřátelenou firmu OHK Karviná na polské straně hranice:

www.klimosz.pl

www.uklimosza.pl