Setkání 20.04.2022

Dne 20.04.2022 se v Restauraci Zámek v Chalupkách uskutečnilo setkání na téma „Přeshraniční spolupráce v rámci využití unijních zdrojů na období 2021 – 2027“ s čestným patronátem Generální konzulky PL v Ostravě paní Izabelly Wollejko – Chwastowicz.

Organizátory akce byli Izba Gospodarcza Wodzislaw Slaski a Okresní hospodářká komora Karviná.

Setkání se kromě Generální konzulky zúčastnili představitelé hospodářských komor, klastru, cechů a pracovníci obsluhující unijní projekty z měst a obcí MSK a Subregionu Zachodniego.

Po úvodním slovu Ing. Bartečka a Krzysztofa Dybiece měla projev Generální konzulka paní Wollejko – Chwastowicz. Následně ředitel kanceláře Euroregionu Ślask Cieszyński Bogdan Kasperek představil polsko-českou spolupráci v rámci turistiky na příkladu přeshraničních aktivit a ředitelka sekretariátu polské strany Euroregionu Silesia Daria Kardaczyńska seznámila účastníky s programem přeshraniční spolupráce INTERREG CZ-RP a Fond Mikroprojektů na období 2021 – 2027.

Setkání se konalo za účelem zintenzivnění přeshraniční spolupráce, a vůbec o možnostech spolupráce (propagace turistiky, hospodářská spolupráce, trh práce, vzdělávání).

Při této příležitosti byli přivítáni zástupci subjektů, které jako další přistoupili k realizaci Memoranda o spolupráci ze dne 10.10.2019, a to Obec Krzyzanovice a Obec Stonava.

Prezentace p. Kardaczyńske zde.

Przentace p. Kasperka zde.

Foto zde.

Odkaz na webové stránky OHK Karviná zde.