Opava

Opava

Info o obcizákladní popisMěsto Opava je statutární město v Moravskoslezském kraji, ležící v Opavské pahorkatině na řece Opavě na ploše přesahující 90 km². Člení se na osm městských částí: Malé Hoštice, Komárov, Suché Lazce, Podvihov, Zlatníky, Milostovice, Vlaštovičky a Vávrovice. Zbylou část území města Opavy tvoří katastrální území Opava – Město, Opava- Předměstí, Jaktař, Kateřinky a Kylešovice.  V roce 2021 bylo v Opavě k pobytu registrováno 56 505 obyvatel (včetně cizinců).
V minulosti bylo město centrem Opavského knížectví a v letech 1742 až 1928 hlavním městem rakouského, resp. českého Slezska se zemskými úřady. Toto postavení ztratila Opava před II. světovou válkou. Dnes je územněsprávním centrem na úrovni okresu a nadále v Opavě sídlí řada významných správních institucí, kulturních a podnikatelských společností či průmyslových podniků. 
Více zde.
odkaz na stránky obcewww.opava-city.cz
Legislativaobecní vyhláškyhttps://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/vyhlasky-predpisy/vyhlasky-narizeni/
koeficient – daň z nemovitostiNa celém území Statutárního města Opavy se stanovuje místní koeficient ve výši 2,0, pro výpočet daně z pozemků je stanoven na celém území Statutárního města Opavy koeficient ve výši 3,5.
Podrobnosti zde.
Územní plánúplné zněnírozvojové dokumenty
územní plán
možnosti podnikání v rámci ÚPprostory pro podnikání
preferované podnikání v rámci ÚPlehký průmysl, těžký průmysl, zemědělská výroba
Strategie obcezákladní popisStrategický plán rozvoje města Opavy 2021+ (dále také Koncepce nebo SPRM) bude základním střednědobým až dlouhodobým koncepčním dokumentem města Opavy.
Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé místní společnosti široký konsensus. Jde o soubor postupných kroků, které vedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí města.
Strategický plán bude důležitým nástrojem pro rozhodování jak politického vedení města, tak i pro koordinaci zájmů a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě. Záměrem města Opavy je prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech oblastech a navrhnout potřebné kroky k rozvoji města a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře informace o svých dlouhodobých rozvojových záměrech.
Strategický plán reaguje na aktuální potřeby města a možnosti jeho rozpočtu, vytváří podmínky a stanoví pravidla pro účelné vynakládání veřejných prostředků, jejich provázanost a zhodnocení synergických efektů mezi jednotlivými oblastmi.
Při zpracování strategického plánu je použit tzv. participativní přístup – do přípravy strategického plánu je zapojena politická reprezentace, zástupci městského úřadu, veřejnosti, podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a další.
odkaz na plné zněníhttps://www.opava-city.cz/sity/strategicky-plan-2021+/
Kontaktykontakt – starostaIng. Tomáš Navrátil, primátor města
tel.: 553 756 200
e-mail: tomas.navratil@opava-city.cz
magistrátMagistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava
e-mail: posta@opava-city.cz
Rozvojové, participační a další podobné projekty a informace, zapojení veřejnosti do rozvoje městahttps://www.opava-city.cz/sity/
Aktuality z obceodkaz na aktualityaktuality
Tržní řádhttps://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/vyhlasky-predpisy/trzni-rad.html
Průmyslová zónaAplikace ploch pro podnikání – mapové aplikace

Nejnovější aktuality z obce

Omlouváme se, nebyly nalezeny žádné příspěvky.