Třinec

Třinec

Info o obcizákladní popishttps://www.trinecko.cz/ve-zkratce/d-25836/p1=24799
odkaz na stránky obcewww.trinecko.cz
Legislativaobecní vyhláškyhttps://www.trinecko.cz/ucinne/ds-1177/archiv=0&p1=33400
Koeficient – daň z nemovitostikoeficient – daň z nemovitostiKoeficienty jsou v různých částech města rozdílné, viz. zde
Územní plánúplné zněníÚplné znění Územního plánu Třinec po změnách č. 1, 2, 3, 4 a 5: Územní plán Třinec: statutární město Třinec (trinecko.cz)
možnosti podnikání v rámci ÚPNavržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj města, stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí ji do nových ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, na vymezení nových ploch pro rozvoj výroby a občanského vybavení a pro nová veřejná prostranství a na řešení dopravy (zejména přeložka silnice I/11 a doplnění komunikací v nových lokalitách).
preferované podnikání v rámci ÚPZ hlediska budoucího rozvoje města jsou hlavními prioritami podpora podnikání a zvyšování počtu pracovních míst, rozvoj dopravní infrastruktury, zaměřený především na snížení dopravní zátěže ve městě, rozvoj zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, zaměřený zejména na zařízení školství, zdravotnictví a sociální péče, dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu a ploch pro volnočasové aktivity, zlepšení kvality životního a obytného prostředí a rozvoj městské a krajinné zeleně.
Strategie obcezákladní popisVize, jíž si město Třinec stanovilo v horizontu platnosti Strategie byla formulována takto:
Třinec –fajne místo pro život
Na formulaci vize se podílely jak pracovní skupiny v rámci Strategického plánu města Třince a zásadních oborových koncepcí, tak i Výbor pro strategický rozvoj. Velký vliv pochopitelně měl i názor veřejnosti, poněvadž strategický plán města Třince je určen zejména veřejnosti a musí odrážet potřeby občanů. Pochopitelně zodpovědnost za realizaci strategického plánu mají volené orgány města.
Vize „Třinec – fajne místo pro život“ dostatečně vystihuje cíle dílčích oborových koncepcí. Aby bylo město skutečně „fajnym místem pro život“, musí totiž vyváženým způsobem uspokojovat pestrou paletu potřeb svých občanů a firem působících na území města, zejména:
 Vytvářet atraktivní prostředí pro podnikatelské subjekty, které budou vytvářet pracovní příležitosti
 Zajišťovat vysokou míru bezpečí v území
 Zajišťovat kvalitní a dostupnou technickou infrastrukturu města
 Umožňovat kvalitní a dostupné volnočasové vyžití pro všechny generace
 Vytvářet a dále zkvalitňovat příznivé životní prostředí
 Zkvalitňovat sociální infrastrukturu
 Přicházet s novými myšlenkami
odkaz na plné zněníhttps://www.trinecko.cz/strategicky-plan-mesta/d-25850/p1=33400
KontaktyprimátorkaTel: 558 306 101
e-mail: vera.palkovska@trinecko.cz,
www odkaz zde
tiskový mluvčí, vztahy s veřejnostíTel: 558306250,  
stanislav.cieslar@trinecko.cz, e-mail,
www odkaz zde
Aktuality z obceodkaz na aktualityhttps://www.trinecko.cz/aktuality/ds-/p1=24786
Tržní řádhttps://www.trinecko.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17089&id=51306&n=narizeni%2Dstatutarniho%2Dmesta%2Dtrince%2Dkterym%2Dse%2Dvydava%2Dtrzni%2Drad
Průmyslová zónahttps://www.trinecko.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17089&id=6304&n=prumyslova%2Dzona%2Dtrinec%2Dbaliny&p1=24786

Nejnovější aktuality z obce

Omlouváme se, nebyly nalezeny žádné příspěvky.