Mszana

Mszana

Info o gminiePodstawowy opisGmina Mszana leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Pod względem administracyjnym jest jedną z gmin powiatu wodzisławskiego, będąc jego najbardziej na wschód wysuniętą gminą. Na terenie gminy zlokalizowany jest węzeł autostrady A1.
Gmina Mszana może pochwalić się nowoczesną infrastrukturą. Mamy zmodernizowane niemal wszystkie obiekty użyteczności publicznej – obiekty wielofunkcyjne w Mszanie i Połomi, szkoły, przedszkola, remizy strażackie, szatnie sportowe, ośrodki kultury. Mamy nowoczesną krytą pływalnię, park w centrum Mszany, zrewitalizowane centra sołectw, siłownie plenerowe i liczne place zabaw.
Przez gminę przebiega autostrada A1, o długości 6,3 km, łącząca
aglomerację śląską z granicą państwa i aglomeracją ostrawsko-karwińską
w Czechach i dalej z Europą południową. Autostrada A1 biegnie z północy kraju na
południe, docelowo ma mieć 568 kilometrów długości. Według zaplanowanego
przebiegu łączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk.
W centralnej Polsce przecina się z autostradą A2, w Gliwicach – z autostradą A4,
natomiast dojeżdżając do granicy państwa, w rejonie czeskiego Bohumina, łączy się z czeską autostradą D1.
Autostrada A1 jest osią przecinającą gminę, ale równocześnie stanowiącą jej kręgosłup, zapewniający równomierny dostęp poszczególnych sołectw do autostrady i do obszarów znajdujących się po jej obu stronach. Na odcinku autostrady przebiegającym przez gminę znajduje się bowiem węzeł drogowy autostrady z drogą wojewódzką nr 933, dziewięć obiektów infrastruktury drogowej, oraz most węzłowy o imponującej długości 402,5 m długości oraz 44,7 m szerokości. Ponadto na terenie gminy znajdują się przy autostradzie dwa duże miejsca obsługi podróżnych (MOP), wyposażone
w parkingi, stacje benzynowe, restauracje i hotele.
 
    Powierzchnia Gminy Mszana: 31,32 km²
    Liczba mieszkańców: ok. 7600
    Jednostki pomocnicze/ 3 sołectwa – Mszana, Połomia, Gogołowa.
Link na strony www gminyhttps://mszana.ug.gov.pl/
UstawodawstwoZarządzenia gminnehttps://mszana.ug.gov.pl/wladze-gminy.html
Podatek z nieruchomościWspółczynnik 
Plan terytorialny (PT)Pełna treść (link)https://mszana.ug.gov.pl/zagospodarowanie-przestrzenne.html
Możliwości działalności gospodarczej w ramach PTTereny usług produkcyjnych i usługowych (produkcja, przemysł, usługi)
Preferowana działalność w ramach PTBrak
Strategie gminyPodstawowy opissrategia rozwoju gminy Mszana to dokument, który jest swoistym scenariuszem
rozwoju, nakreśla ogólną wizję przyszłości gminy – jej pożądany obraz, do którego
zmierzać będzie społeczność lokalna i władze samorządowe, zadaniem których jest
zarządzanie rozwojem lokalnym. Jest to dokument, który określa podstawowe kierunki
rozwoju społecznego i gospodarczego gminy w dłuższej perspektywie
Link na pełną treśćhttps://www.mszana.finn.pl/res/serwisy/bip-mszana/komunikaty/_005_007_35876.pdf?version=1.0
KontaktyKontakt – Z-ca Wójta Gminy Mszanamgr BŁAŻEJ TATARCZYK
pokój nr 19
b.tatarczyk@mszana.ug.gov.pl
tel.:32/ 475 97 51
mgr JACEK WNUK
pokój nr 11
jacek.wnuk@mszana.ug.gov.pl
tel.: 32/ 475 97 74

– PL Informacje dotyczące terenów inwestycyjnych można uzyskać pod numerem telefonu: tel.: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
– IT  Informazioni sulle aree di investimento possono essere ottenute chiamando: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
– ES  Información acerca de las áreas de inversión puede ser obtenida llamando: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
– DE  Informationen über Investitionsbereiche können durch den Aufruf erhalten: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
– RU Информация об инвестиционных областей могут быть получены с помощью вызова: +48 32 475 97 74, mobile: 00 48 605 081 087
Aktualnościhttps://mszana.ug.gov.pl/aktualnosci/
Porządek rynkowyhttps://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
Strefa przemysłowaDzięki bardzo korzystnemu położeniu geograficznemu, dobrej komunikacji (węzeł
autostradowy „Mszana”, węzeł wjazdowy Drogi Głównej Południowej) oraz
zróżnicowanym – w sensie możliwości zagospodarowania i ulokowania różnych
sektorów działalności – terenom, gmina Mszana jest atrakcyjnym terenem dla
inwestorów. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań
przeznaczono wiele terenów na inwestycje związane przede wszystkim z działalnością usługową, handlową i przemysłową. Najwięcej, bo blisko 20 hektarów terenu przeznaczonych na inwestycje znajduje się wzdłuż ulicy Wodzisławskiej w Mszanie, w pobliżu węzła autostradowego „Mszana”. Mogłyby tu powstać małe fabryki, firmy usługowe czy sklepy wielkopowierzchniowe lub też więcej mniejszych obiektów. Na lokowanie usług komercyjnych nadaje się ponad 7 hektarów gruntów w Gogołowej przy ulicy Jastrzębskiej. Prawie 2 hektary terenów inwestycyjnych na usługi znajduje się wzdłuż ulicy Sportowej w Mszanie, tuż przy wjeździe w ul. Wodzisławską, w bliskości autostrady. W pobliŜu węzła „Mszana” i wjazdu na DGP znajduje się ponad 6-hektarowy teren inwestycyjny zlokalizowany wzdłuż ulicy Moszczeńskiej. Ponad 3 hektary gminnych terenów inwestycyjnych do wydzierżawienia lub zakupu znajduje się na tak zwanych szybach zachodnich. Szyby zachodnie to teren częściowo zrekultywowany,
o łącznej powierzchni około 50 hektarów, docelowo składać się będzie z trzech tarasów w całości przeznaczonych zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na lokowanie inwestycji (tereny produkcyjne, składy i magazyny), z czego taras pierwszy to około 18 hektarów, a docelowo zrekultywowany taras drugi ma obejmować powierzchnię 25 hektarów.
Wszelkie ważne informacjehttps://www.ksse.com.pl/o-ksse-1

Nejnovější aktuality z obce

Omlouváme se, nebyly nalezeny žádné příspěvky.