Rybnik

Rybnik

Info o gminiePodstawowy opisRybnik to jedno z największych i najludniejszych miast w województwie śląskim, natomiast aglomeracja rybnicka (zamieszkiwana przez ponad 600 tys. mieszkańców) znajduje się w pierwszej dziesiątce największych aglomeracji miejskich w Polsce.  Dzięki przebiegających przez miasto: autostradzie A1, drodze krajowej nr 78, a także międzynarodowych liniach kolejowych (bezpośrednie połączenia m.in. z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Katowicami, a także Wiedniem, Bratysławą, Budapesztem czy Pragą), lokalizacja Rybnika jest niezwykle atrakcyjna i ułatwia prowadzenie biznesu o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie bez znaczenia pozostaje również bliskość 3 ważnych portów lotniczych – Katowice-Pyrzowice (70 km), Kraków-Balice (115 km) oraz czeska Ostrava (70 km).
Link na strony www gminyrybnik.eu
UstawodawstwoZarządzenia gminnehttps://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=166
Podatek z nieruchomościWspółczynnik Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 wynoszą: 1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Uchwała Rady Miasta w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2023 r., pełny tekst: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=147
Plan terytorialny (PT)Pełna treść (link)https://www.rsip.rybnik.eu/
Możliwości działalności gospodarczej w ramach PT100% obszaru Miasta objęte jest zasięgiem planów miejscowych. W poszczególnych planach przewidziano możliwości prowadzenia działalności w obszarze usług i produkcji.
Preferowana działalność w ramach PTBrak
Strategie gminyPodstawowy opisRozwój Miasta Rybnika opisany w „Strategii rozwoju miasta Rybnika “Rybnik 2030”. Pierwszy krok transformacji“ wskazuje kierunki zmian pozwalające na to, aby Rybnik stał się miastem opartym o zasadę zrównoważonego rozwoju, dla którego ważne są wzrost gospodarczy, rozwój społeczny oraz poszanowanie dla środowiska naturalnego i wrażliwość na klimat; miastem o zdywersyfikowanej gospodarce, przyjaznym dla rozwoju działalności gospodarczych oraz otwartym na nowe branże i inteligentne rozwiązania; miastem partycypacyjnym włączającym mieszkańców do współdecydowania o rozwoju miasta; miastem, które cały czas stwarza szanse rozwoju wszystkim jego mieszkańcom, a także jako największe miasto Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i Aglomeracji Rybnickiej odgrywał rolę regionalnego lidera rozwoju.
Link na pełną treśćhttps://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=59&Id=58933
KontaktyKontakt – prezydentPrezydent Piotr Kuczera tel. 32 43 92 107 e-mail: rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu
Kontakt – Wydział Strategii i Obsługi InwestoraWydział Strategii i Obsługi Inwestora tel. +48 32 43 92 267 e-mail: inwestor@um.rybnik.pl, www.rybnik.eu/biznes fb: Invest in rybnik
Aktualnościhttps://www.rybnik.eu/biznes/aktualnosci-gospodarcze
Porządek rynkowy
Strefa przemysłowahttps://www.rybnik.eu/biznes/oferta-inwestycyjna

Nejnovější aktuality z obce

Omlouváme se, nebyly nalezeny žádné příspěvky.