ZAPROSZENIE

W imieniu Okresní hospodářské komory Karviná i  Izby Gospodarcze w Wodzisławiu Śląskim,

w ramach „CID” i we współpracy z członkiem SPG SLASK.ONLINE  – Restauracją Zamek

w Chałupkach,  serdecznie zapraszamy przedstawicieli izb gospodarczych, klastra, cechów rzemiosł

oraz pracowników z obsługi projektów unijnych – miast, gmin i powiatów Subregionu Zachodniego

i Kraju Morawsko-Śląskiego na spotkanie

 „Współpraca Transgraniczna W kontekście wykorzystania

środków unijnych na lata 2021-2027”
pod honorowym patronatem Pani Konsul Generalnej RP w Ostrawie
Pani Izabelli Wołłejko-Chwastowicz

Data spotkania:                            20.04.2022

Rejestracja uczestników:             godz. 10:00

Miejsce spotkania:                       Restauracja Zamek w Chałupkach

                                                       Chałupki ul. Bogumińska 30

10:15          Rozpoczęcie, przywitanie gości i informacja o „CID” – Ivo Barteček + Krzysztof Dybiec

10:30          Przemówienie Pani Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz

10:40          Polsko-czeska współpraca w turystyce na przykładzie transgranicznych aktywności

                   podejmowanych w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński – przykłady, inspiracje, dobre 

                   praktyki – Bogdan Kasperek Dyrektor Biura Euroregionu Śląsk Cieszyński

10:50          Program współpracy transgranicznej INTERREG RCz-RP oraz Fundusz Małych Projektów

                   w latach 2021-2027”- Strona polska Euroregionu Silesia – Stowarzyszenie Gmin

                   Dorzecza Górnej Odry – Dyrektor Sekretariatu – Daria Kardaczyńska

11:00          Dyskusja, zamknięcie (planowane zakończenie 12.00)

Tematyka szczegółowa: promocja turystyki, współpraca gospodarcza,  rynek pracy i e