1. konferencja 23.6.2021

1. Konferencja w ramach projektu „Centrum Informacyjne i Doradcze (PIC-CID) 23.6.2021 Konsulat Generalny Republiki Czeskiej w Ostrawie

W dniu 23.6.2021 r. odbyła się 1 konferencja w ramach realizacji projektu „Centrum Informacyjne i Doradcze (PIC), nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Ślask Cieszyński oraz budżetu państwa PR. Konferencja odbyła się w pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

W konferencji wzięło udział 31 przedstawicieli podmiotów gospodarczych, miast i gmin, w tym 21 z województwa morawsko-śląskiego, 10 przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Zaolzia oraz przedstawiciel Funduszu Mikroprojektów T. Balcar. Wśród uczestników byli przedstawiciele miast i gmin, w szczególności zastępca burmistrza statutowego miasta Karwina inż. Lukáš Raszyk i wójt gminy Horní Suchá Ing. Jan Lipner.

Wiodący menadżer Projektu inż. Barteček w swoim wystąpieniu otwierającym przypomniał m.in. treść i cele Memorandum o wzajemnej współpracy polsko-czeskiej z 10 października 2019 r. i podkreślił, że realizacja tego projektu jest jednym z celów Memorandum.

Znaczenie konferencji i polsko-czeskiej współpracy przygranicznej podkreśliła w swoim wystąpieniu Konsul Generalna, Pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz, podkreślając potrzebę utworzenia Centrum jako ważnego czynnika wspomagającego rozwój przedsiębiorczości w obu regionach przygranicznych.

Partnerzy projektu IG Wodzisław Ślaski i Havířovsko karvinský kovo klastr, za pośrednictwem meneżerów inż. Mgr. Krzysztofa Dybca i Bc. Milan Kasla przedstawili pokrótce swoją działalność, podzielili się doświadczeniami z dotychczasowej realizacji projektu oraz podkreślili konieczność rozwijania kontaktów podmiotów gospodarczych w obu regionach przygranicznych.

Treść konferencji, zgodnie z zakresem zadań projektu, koncentrowała się na zapoznaniu uczestników z głównymi założeniami, zadaniami i celem realizacji projektu. Administrator projektu inż. Petr Machej poinformował również uczestników o zawartości i wynikach badania rynku, które zostało przeprowadzone na początku realizacji projektu.

JUDr. Wiesław Firla, Mgr. Tomáš Ondruch i Mag. Monika Kokoszka Hyski z Kancelarii Doradcy Podatkowego Dariusza Graczyka w Wodzisławiu Śląskim przedstawili uczestnikom podsumowanie norm prawnych i podatkowych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Czechach i w Polsce. Uczestnicy zadali kilka dodatkowych pytań, na które na bieżąco udzielano odpowiedzi.

Przerwy w obradach konferencji były szeroko wykorzystywane przez uczestników do nawiązywania kontaktów i wymianę doświadczeń oraz do poczęstunku. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali obowiązkowe artykuły reklamowe (notes, ulotka, długopis) oraz dodatkowo dwujęzyczną listę z kontaktami uczestników konferencji.

Konferencję wsparło Czeskie Radio Ostrawa, regionalna telewizja TVT z Polski oraz TV Polar Karwina.

Zespół realizujący projekt pragnie podziękować Konsul Generalnej Pani Izabelli Wołłejko-Chwastowicz za udostępnienie pomieszczeń Konsulatu Generalnego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do godnego przebiegu konferencji.

inż. Ivo Barteček
Wiodący Menedżer Projektu