Aktuality

2 konferencja 28.7.2021

W dniu 28 lipca 2021 r. odbyła się druga konferencja w ramach realizacji projektu "Centrum Informacji i Doradztwa (PIC), nr rej. Numer CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514.

1. konferencja 23.6.2021

W dniu 23.6.2021 r. odbyła się I konferencja w ramach realizacji projektu "Centrum Informacji i Doradztwa (PIC), nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514.

Badanie rynku 01/2021

Badanie zostało przeprowadzone ekskluzywnym badaniem ilościowymtechnikąstandaryzowanych wywiadówonline zebranie danych miałomiejsce: 10.01.2021 - 21.01.2021