Godów

Godów

Info o gminiePodstawowy opisGmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu wodzisławskiego, wzdłuż całej południowej granicy gminy przebiega granica państwa z Republiką Czeską. Położenie gminy wpływa na dostęp zarówno do krajowego, jak i zagranicznego rynku zbytu oraz rynku pracowniczego. Gmina Godów posiada korzystną pozycję strategiczną ze względu na przebiegającą przez gminę autostradę A1 z węzłem w Łaziskach. Niedaleko Godowa zlokalizowany jest większy ośrodek miejski, który wzmacnia tę dostępność. Gmina zajmuje powierzchnię 38,08 km2 i jest zamieszkiwana przez ponad 13 tys. mieszkańców.
Pozytywnym aspektem są atrakcyjne ceny nieruchomości oraz fakt, iż cała gmina objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najpopularniejszymi obszarami działalności są handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.
Z kolei w ciągu ostatnich 5 lat najpopularniejszymi obszarami zainteresowań inwestorów były zielone technologie. Wschodzącą branżą jest turystyka wykorzystująca rosnącą popularność Żelaznego Szlaku Rowerowego. Każdego roku Szlak odwiedza kilkaset tysięcy turystów, a w letnie weekendy Szlak przemierza nawet kilkanaście tysięcy rowerzystów.
Link na strony www gminywww.godow.pl
UstawodawstwoZarządzenia gminnehttps://godow.bip.net.pl/kategorie/218-akty-prawa-miejscowego-uchwaly-zarzadzenia/artykuly/238-uchwaly-i-zarzadzenia?lang=PL
Podatek z nieruchomościWspółczynnik ROCZNE  STAWKI  PODATKU  OD  NIERUCHOMOŚCI NA  2023 R.
Od gruntów:
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  – 1,14 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne  – 5,79 zł
c) pozostałych    – 0,50 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji  – 3,81 zł

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,94 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   – 25,92 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
materiałem siewnym  – 12,31 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  – 5,87 zł
e) garaży pozostałych – 7,64 zł
f) pozostałych (stodoły, szopy, budynki gospodarcze i inne) – 6,96 zł

Od budowli: 2 % ich wartości
Plan terytorialny (PT)Pełna treść (link)https://sip.gison.pl/godow 
Uchwała: MPZP Nr: XXXVIII/276/2017
Możliwości działalności gospodarczej w ramach PTTereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, tereny eksploatacji powierzchniowej,  tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
Preferowana działalność w ramach PTJak wyżej
Strategie gminyPodstawowy opisGmina Godów – miejsce zapewniające wysoką jakość życia, z aktywnymi mieszkańcami i proekologicznymi inicjatywami, o rosnącej atrakcyjności gospodarczej i turystycznej.
Link na pełną treśćhttps://www.godow.pl/o-gminie/strategia-rozwoju-gminy-godow-na-lata-2021-2027
KontaktyKontakt – Z-ca Wójta Gminy Godów Wójt Gminy Godów – mgr inż. Mariusz Adamczyk
wojt@godow.pl, +48 32 4765065 w.22
Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
powiat wodzisławski, woj. śląskie
gmina@godow.pl, www.godow.pl
skrytka ePUAP: /gwgodow/skrytka
tel. +48 32 476 50 65

Gabriela Brzemia
Koordynator zespołu ds. obsługi inwestorów
gabriela.brzemia@godow.pl, tel. +48 32 476 50 65 wew. 39
Aktualnościhttps://www.godow.pl/, https://www.facebook.com/fanpagegodowa/,
https://www.facebook.com/godowdlabiznesu
Porządek rynkowybit.ly/43eifFD
Strefa przemysłowaAtrakcyjnym czynnikiem zachęcającym do inwestowania są przystępne ceny nieruchomości i gruntów. Na terenie gminy znajdują się obszary należące do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Cały obszar gminy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego co stanowi duży atut i podnosi atrakcyjność terenów inwestycyjnych.
Ponadto Inwestorzy lokujący swoją działalność na terenie Gminy Godów mogą starać się o wsparcie na podstawie przepisów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, z opcją obniżonych stawek minimalnych nakładów inwestycyjnych (uprawnienie takie dotyczy m.in. gmin graniczących z miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze). 
Pomoc publiczną mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektóre firmy z sektora usług – usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną. Kryteria ilościowe są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:
https://www.ksse.com.pl/ulgi-podatkowe-1171
Wszelkie ważne informacjehttps://www.godow.pl/invest-in-godow/zainwestuj-w-godowie

Nejnovější aktuality z obce

Omlouváme se, nebyly nalezeny žádné příspěvky.